H O M E

 

Home

Disclaimer

De informatie op de pagina’s van deze website werden met grote zorg samengesteld en gecheckt op haar betrouwbaarheid.  Onjuistheden kunnen echter voorkomen.  De maker van deze website kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via Internet, noch voor technische storingen. 

Alle foto's afgebeeld op deze website werden genomen door Luc Soetaert, tenzij dit anders vermeld wordt.  Het eigendoms- en reproductierecht van deze foto's behoort hem toe.

Alle logo’s werden eveneens ontworpen door Luc Soetaert, met uitzondering van het X-Ray logo, behorend aan Knack-Magazine.